CONDICIONS PER REALITZAR UNA COMANDA:

Recordem que el client és responsable de revisar l'embalatge igual que el producte que conté; en cas de detectar qualsevol anomalia ha reflectir-ho en l'albarà o factura del transportista i fer fotografies que reflecteixin la incidència més de conservar una còpia EN COMPTE NO ÉS VALID APUNTAR TRET EXAMEN O PENDENT DE REVISIÓ, HA DE SER MOLT MÉS EXPLICIT. Posteriorment amb tota la documentació, comunicar-ho per escrit a Geodomas Spain abans de 8hrs de rebut el paquet. Geodomas Spain no es fa responsable de cap incidència si aquest procediment no es realitza.

 

FORMA DE PAGAMENT

20% A SIGNAR EL PRESSUPOST

80% A LA SORTIDA DE MERCADERIA DEL NOSTRE MAGATZEM

IMPORT A INGRESSAR: BANC SABADELL ATLANTICO C / C 00810054100001122922

 

* La mercaderia pertanyerà a Geodomas Spain SL fins que es realitzi el pagament complet de la factura presentada
* En el cas de retard en el pagament de la factura es cobrarà un 0,5% del valor total de la factura per cada dia de retard
* Acceptem reclamacions presentades per escrit dins les 8hrs següents a partir de la data de recepció sempre que es compleixin els procediments i requisits exposats en aquest pressupost i clarament explicats en la segona pàgina.
* El client és responsable de comptar amb els mitjans necessaris per descarregar la comanda des del camió (elevador, etc)
* TERMINI DE LLIURAMENT: Quan el producte es troba en stock es lliura a l'agència a 72 hrs a partir de la data en què es fa efectiu el pagament. En cas de no comptar amb stock el termini s'estén de 4 a 8 setmanes.

 

CONDICIONS GENERALS:

www.eurocasetas.com fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.eurocasetas.com, es procediria immediatament a la seva correcció.

* Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.eurocasetas.com li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

* Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats, Geodomas Spain, SL es reserva el dret de no acceptar la comanda.Responsabilitat dels clients:

- Si l'empresa Geodomas Spain, S.L. lliurament i munta la caseta, el client ha de proporcionar l'accés correcte de manipulació de material i de transport, on es construirà la caseta. (Dimensions de la grua llarg 8m i ample 3m). Si no és possible entrar en el lloc del client o el client no ha informat a l'empresa de Geodomas Spain, SL , Els costos addicionals del lliurament són a càrrec del client.

- En cas que el transpore no pugui descarregar el material en el punt de muntatge, el client s'encarregarà del desplaçament del material al punt de muntatge.

- El client ha de subministrar la presa de corrent 220V amb 15a. En cas d'inexistència de llum, el client haurà de disposar a la zona de muntatge d'un grup electrogen de 5000 W. Si el client no ha informat l'empresa Geodomas Spain, SL , Els costos d'inactivitat en el procés del muntatge aniran a càrrec del client.

- En el cas que la base de formigó l'hagi construït el client, Eurocasetas no es responsabilitza de la construcció en si la base de formigó ha de ser construïda segons el plànol presentat de Geodomas Spain, SL .

- La base de formigó ha de ser anivellada amb un desnivell acceptable +/- 1 cm. Si la base no compleix amb les nostres normes, Geodomas Spain, SL no comencés el procés del muntatge. Els costos d'inactivitat en el procés del muntatge, seran a càrrec del client.

- Si en el procés del muntatge, i per la culpa del client no és possible la continuïtat del muntatge, i la fusta queda exposada a les influències mitja ambientals (pluges, vent, sol, humitat etc.) Geodomas Spain, SL no cobrirà les garanties d'aquests productes, i no serà responsables de la casa construïda i lliurada. (Per exemple la culpa del client - no té els permisos d'obra.)

- En el cas que el tractament de la fusta de la casa, el efectuïn els clients, Els clients queden avisats que aquest tractament ha de ser efectuat en un període entre 2 a 15 dies després del muntatge, per protegir la fusta. Si la caseta no està pintada segons les nostres normes la caseta perd la garantia.

- L'empresa Geodomas Spain, S.L. informa al client, que els permisos de l'Ajuntament per a la instal·lació de qualsevol caseta aniran a càrrec del client. Que d'aquesta manera es dóna per informat i que en qualsevol cas és única i exclusiva responsabilitat del client. Així mateix l'empresa no estarà obligada a reemborsar cap diners en el cas que el client no compleixi amb aquests permisos.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password