1) El Aluthermo® 7 mm, 14mm i 21mm:El Aluthermo® és un aïllant que actua com un reflector; està compost per dues capes separades de bombolles d'aire configurades en niu d'abella, tancades en una pel·lícula de polietilè ignífug recobert per els dos costats amb un full d'alumini pur de 30 microns, polida i amb tractament antioxidant.El conjunt així obtingut és semirígid i està compost per les següents capes superposades:

A. Pel·lícula d'alumini pur del 99% i de 30 microns de gruix
B. Pel·lícula de polietilè ignífug de bombolles d'aire sec i estable
C. Pel·lícula de polietilè ignífug de bombolles d'aire sec i estable
D. Pel·lícula d'alumini pur del 99% i de 30 microns de gruix

L'aire tancat en les pel·lícules de bombolles és aire sec i estable. D'aquesta manera s'evita una possible condensació per als trams de temperatura aconsellats per a cada tipus de Aluthermo® (cfr. Aplicacions i característiques tècniques).

2) El Aluthermo quattro®

El Aluthermo quattro® és el primer aïllant de capa fina, multirreflectante, multicapa, termosoldat en totes les seves superfícies.
El Aluthermo quattro® està compost per dues capes d'alumini pur de 30 microns, polides i amb tractament antioxidant, separades per dues capes de bombolles d'aire configurades en niu d'abella, tancades en una pel·lícula de polietilè ignífug, i per dos fulls suplementaris de alumini pur i una escuma de polietilè ignífug i hidròfug. El Aluthermo quattro® constitueix una barrera gairebé infranquejable per als raigs infrarojos tant a l'estiu com a l'hivern. L'aire tancat en les pel·lícules i en l'escuma de polietilè és sec i estable. El que evita en tots els casos una possible condensació a la gamma de temperatures recomanades per al Aluthermo quattro® (cfr. Aplicacions i característiques tècniques.

El conjunt obtingut és semirígid i està format per les següents capa superposades:

    Una làmina d'alumini pur de 30 microns de gruix amb tractament antioxidant
    Una capa de bombolles d'aire sec embotides en polietilè ignífug
    Una làmina d'alumini pur amb tractament antioxidant
    Una capa d'escuma de polietilè ignífug i hidròfug
    Una làmina d'alumini pur amb tractament antioxidant
    Una capa de bombolles d'aire sec embotides en polietilè ignífug
    Una làmina d'alumini pur de 30 microns de gruix amb tractament antioxidant

Per facilitar al comprador la seva col·locació el Aluthermo® i el Aluthermo quattro® estan termosoldats en totes les superfícies.

Descarregar les descripcions:

Aluthermo® 21mm

Aluthermo® 14mm

Aluthermo® 7mm

Aluthermo Quattro

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password
close Shopping Cart