Els taulers OSB són taulers constituïts per encenalls de fusta orientades en 3 capes entrecreuades i encolades amb resines de poliuretà i MUPF (Melamina Urea Fenol Formol). La preparació de les encenalls per separat per a les diferents capes del tauler i la seva especial geometria (amb longituds de fins a 150 mm), així com una perfecta orientació d'aquestes encenalls en les capes del mateix, li proporcionen unes excepcionals característiques tècniques i un agradable aspecte estètic.

Placas OSB

Composició


Aquest tipus de taulers constitueix una evolució dels taulers de contraxapat, on en lloc d'unir diverses làmines o xapes de fusta, el que s'uneix són diverses capes formades per encenalls o estelles de fusta, orientades en una mateixa direcció. Igual que en el contraxapat, cada capa segueix una orientació perpendicular a la capa anterior, de manera que s'aconsegueix un material amb un comportament més homogeni davant les dilatacions o els esforços en diferents direccions.

Els encenalls solen tenir formats des de 80 mm fins a 150 mm, i s'uneixen amb diversos aglomerants, mitjançant l'aplicació de pressió i altes temperatures.

Els aglomerants més emprats són les resines fenòliques, les resines de poliuretà, i diferents adhesius basats en urea, formol o melamina.

També és possible incorporar additius per a millorar les prestacions del tauler, bé sigui per incrementar la resistència al foc, a la humitat, o l'atac d'insectes.

 
Característiques

Els taulers tenen gruixos entre els 6 i els 28 mm, i dimensions al voltant dels 2 metres. La seva densitat és variable, però en general sol ser similar a la de les fustes lleugeres, al voltant dels 650 kg / m3. Les seves propietats d'aïllament, insonorització i resistència són similars als de la fusta "natural", si bé la incorporació de resines i additius sol conferir característiques lleugerament millorades. A més, gràcies al procés de manufactura, s'eliminen els defectes en forma de nusos, talls, vetes o buits que pot presentar la fusta sense tractar, per la qual cosa a efectes de normativa, els taulers OSB, (igual que tots els productes derivats de la fusta) obtenen millors resultats.

Segons els tractaments i additius als quals se sotmeten, els taulers d'encenalls orientats es classifiquen en 4 grups:

* OSB / 1 per a interior
* OSB / 2 per a estructura en ambient sec
* OSB / 3 per estructura en ambient humit
* OSB / 4 per a estructura d'altes prestacions


Tornar a dalt